NKI Filmtár

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Felismerve a mozgóképes médium fontosságát, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2009-ben egy dokumentumfilm-adományon alapuló saját filmgyűjteményt hozott létre. A filmtár célja a Kelet-Európai régió interetnikus viszonyainak, illetve az itt  élő etnikumok  kutatása szempontjából releváns mozgóképes anyagok gyűjtése.

Az Intézet Dokumentációs központjához tartozó filmtár kettős szereppel bír: egyrészt, felhasználva az Intézet munkatársainak informális és formális kapcsolatait, illetve figyelemmel követve a régióban szervezett dokumentumfilm-fesztiválokat, a gyűjtemény évente bővül (2012-ben több mint százötven DVD-formátumú dokumentum- és játékfilm képezte az állományt). Másrészt, az Intézet filmszemináriuma keretében a Dokumentációs központ munkatársai rendszeres filmvetítéseket szerveznek a filmgyűjtemény anyagából.

A Romániában élő etnikai kisebbségek mozgóképes megjelenítéséhez kapcsolódóan egy másik projekt az Intézet dokumentumfilm-gyártásba való bekapcsolódását, illetve saját audiovizuális anyagok létrehozását célozza.

 

A gyűjteménybe tartozó filmek listája

 

Intézeti filmestek