Home >> Informații de interes public >> Achiziții publice
  Achiziții publice

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2019 actualizat noiembrie

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2019 actualizat oc

  Cerere de ofertă: pentru furnizare cărți de bibliotecă

  Centralizatorul achizitiilor publice peste 5.000 eur 2019 septembrie

  LUCRARI DE RENOVARE SEDIU ISPMN

  ISPMN-PLAN DE ACHIZITII

  CERERE DE OFERTA; CAIET DE  SARCINI-ORGANIZARE CONFERINTA INTERNATIONALA-25-26.09.2019

  Caiet de sarcini - cercetare sociologică 2019. Valorile populației maghiare din România

  Caiet de sarcini - pagina web Conferinta ASN 2020

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2019 actualizat iu

  Cerere ofertă lucrări de renovare 

  Cerere ofertă achiziție servicii organizare workshop ISPMN

  YOUMIG-CERERE DE OFERTA TRANSPORT AERIAN-CLUJ-BURGAS-CLUJ

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2019 actualizat buget

  CERERE DE OFERTA-SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT PROIECT YOUMIG

  CAIET DE SARCINI SERVICII INSTRUIRE PERIODICA SSMPASISU-2019  - ACTUALIZAT 

  CAIET DE SARCINI SERVICII INSTRUIRE PERIODICA SSMPASISU-2019 

  CERERE OFERTA ASISTENTA INFORMATICA PRODUSE SOFTWARE PENTRU CONTABILITATE BUGETARA-ALPxPERT-2019

  CERERE DE OFERTA MONITORIZARE SISTEME DE ALARMA-2019 

  CAIET DE SARCINI-SERRVICII DE REPARARE SI INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL, ECHIPAMENT DE BIROTICA SI RETELE INFORMATICE-2019 

  CAIET DE SARCINI SERVICII DE CURATENIE-2019 

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2019 initial

  cerere de ofertă - Servicii de elaborare bază de date Proiect YOUMIG

  Cerere de ofertă - Servicii pentru evenimente Proiect YOUMIG 

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2018 - modificat octombrie

  Cerere de oferta Cercetare sociala - Sondaj de opinie CPV 79315

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2018 - modificat

  CERERE DE OFERTA SERVICII DE REPARATII CURENTE SEDIU ISPMN 

  CERERE DE OFERTA PENTRU SERVICII DE ACTUALIZARE INFORMATICITE ISPMN 

  REPOSTARE CAIET DE SARCINI - WORKSHOP - PROIECT YOUMIG - SFANTU GHEORGHE

  CAIET DE SARCINI-WORKSHOP -PROIECT  YouMig-SFANTU GHEORGHE

  Centralizatorul achizitiilor publice peste 5.000 eur 2018

  Planul anual al achizițiilor publice ISPMN - 2018 

  ISPMN-PLAN DE ACHIZITII   ACTUALIZAT-OCTOMBRIE 2017

  CERERE DE OFERTA ACTUALIZARE   INFORMATICA-MINLEX

  Cerere de ofertă Programul Dunărea Youmig WP3 

  Caiet de sarcini servicii cercetare Programul Dunărea Youmig WP3

  Cerere de ofertă Programul Dunărea Youmig WP3 și Caiet de sarcini 

  Plan anual de achiziții publice ISPMN 2017 - actualizat iulie

  Cerere de ofertă servicii transport aerian - Varna

  Cerere de ofertă servicii transport aerian - Paris 

  Cerere de ofertă servicii transport aerian - Tel Aviv

  Cerere de ofertă servicii transport aerian intern 

  Cerere de ofertă servicii tipar volum - ISBN 978-606-8377-49-0 

  Cerere de ofertă servicii tipar volum - SocioRoMap 

  Cerere de ofertă servicii transport aerian Cluj-București-Cluj 

  Planul de achizitii ISPMN 2017 - actualizat în martie 2017

  Completare la Caietul de sarcini servicii de furnizare cărți bibliotecă - ISPMN - SOCIOROMAP 

  Caiet de sarcini servicii de furnizare cărţi de bibliotecă- ISPMN - SOCIOROMAP

  Centralizatorul achiziţiilor publice 2017 peste 5000 eur 

  Caiet de sarcini - proiectare grafică hărți GIS - SOCIOROMAP

  Registrul achizițiilor publice ISPMN 2016

  Plan anual de achiziții publice ISPMN 2017 

  Caiet de sarcini - servicii de instruire periodică

  Caiet de sarcini - service tehnică de calcul

  Caiet de sarcini - servicii de curățenie

  Plan de achiziții publice ISPMN actualizat - decembrie 2016

  Plan de achiziţii publice ISPMN actualizat - noiembrie 2016 

  Completare la cererea de ofertă 578/25.10.2016

  Plan de achiziţii ISPMN actualizat - octombrie 2016

  Cerere de ofertă Servicii de corectură lingvistică

  Cerere de ofertă Sondaj de opinie

  Centralizatorul achizitiilor publice 2016 peste 5000 eur 

  Registrul achizitiilor publice ISPMN 2015

  Registrul achizitiilor publice ISPMN 2014

  Programul anual al achizitiilor publice ISPMN 2016

  Programul anual al achizitiilor publice ISPMN 2015

  Programul anual al achizitiilor publice ISPMN 2015, actualizat

  Programul anual al achizitiilor publice ISPMN 2014