Home >> Az intézetről
  Az intézetről

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet a 396/2001-es törvény értelmében, a 893/2007-es Kormányhatározat alapján működik.

A jogi személyként működő Intézet a Román Kormány hatáskörébe tartozó és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala irányítása alatt álló közintézmény. Székhelye Kolozsváron van.

Alapcélkitűzése és működési területe: a romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének, -fejlesztésének, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása.

Főbb hatáskörök:

  • olyan tanulmányokat, elemzéseket és kutatásokat dolgoz ki, irányít, hajt végre és szerződtet le, amelyek a nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a recens migrációs folyamatok során képződött új kisebbségi közösségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallásos identitásának megőrzésére, fejlesztésére, kifejeződésére vonatkoznak;
  • partnerségi kapcsolatot tart fenn nemzetközi intézményekkel és szervekkel;
  • tájékoztató jelentéseket és más tudományos jellegű anyagokat dolgoz ki, ad ki és terjeszt az országban és külföldön;
  • résztvesz különféle tudományos és kulturális rendezvényeken, összejöveteleken és más eseményeken, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogait védik/erősítik;
  • a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallásos identitásának megőrzésére, fejlesztésére, kifejeződésére vonatkozó szemináriumokat, kollokviumokat, vitákat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket szervez;
  • tájékozódási és tapasztalatcserén alapuló látogatásokat szervez hazai és külföldi személyeknél más kisebbségvédelmi rendszerek megismerésének céljából.