Minoritatea macedoneană 2000

   

  25.01.1991, Skopje. Declaraţia de independenţă a Republicii Socialiste Macedonia

  Primul parlament democratic ales şi multe partide au adoptat declaraţia de independenţă a Republicii Macedonia, în care definesc Macedonia ca stat suveran ce va decide în mod independent relaţiile viitoare cu celelalte state care au aparţinut federaţiei iugoslave.

   

  07.06.1991, Skopje. Noua denumire a Macedoniei

  Noua denumire de Republica Macedonia a fost stabilită şi adoptată oficial.

   

  25.09.1991, Skopje. Declararea independenţei

  Declaraţia de independenţă a fostadoptată oficial de către parlamentul macedonean, făcând astfel din Republica Macedonia o ţară independentă.

   

  07.01.1992, România. Recensământul populaţiei

  În primul recensământ din România, etnicii macedoneni figurează la capitolul „Alţii".

   

  15.01.1992, Sofia. Bulgaria recunoaşte Republica Macedonia

  Bulgaria este prima ţară ce recunoaşte noul stat european cu numele său constituţional.

   

  28.10.1992, Bucureşti. Înfiinţarea Oficiului Consular şi Comercial al României la Skopje

  În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituţia României şi al Legii nr. 37/1991, prin Decretul prezidenţial nr. 215, preşedintele României a hotărât înfiinţarea Oficiului Consular şi Comercial al României la Skopje - Republica Macedonia, cu rang de consulat general. În ianuarie 1995 misiunea a fost ridicată la rangul de ambasadă (Vezi şi evenimentul din 19.04.2007). 

   

  28.03.1998, Bucureşti. Primul ambasador al Republicii Macedonia în România

  E. S. Blagoj Zaşov devine primul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Macedonia în România. Misiunea sa se va încheia la data de 15 iulie 2003.

   

  21.05.2000, Craiova. Iniţiativa creării Asociaţiei Macedonenilor din România

  La iniţiativa unui grup al comunităţii macedonene din România s-a luat decizia înfiinţării Asociaţiei Macedonenilor din România. Printre membrii fondatori se numără Liana Dumitrescu şi Constantina Dumitrescu.

   

  12.06.2000, Bucureşti. Acord între Guvernul român şi Guvernul macedonean

  Se semnează la Bucureşti primul acord dintre cele două state privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.

   

  12.10.2000, Braşov. Asociaţia Macedonenilor din România dobândeşte personalitate juridică

  Prin încheierea şedinţei Camerei de Consiliu a Judecătoriei Braşov, Asociaţia Macedonenilor din România dobândeşte personalitate juridică. În conformitate cu statutul organizaţiei, Constantina Dumitrescu devine primul preşedinte al Asociaţiei Macedonenilor din România.

   

  26.11.2000, România. Participarea la alegerile parlamentare

  Acestea au fost primele alegeri la care a participat Asociaţia Macedonenilor din România sub numele de Asociaţia Macedonenilor Slavi din România. Organizaţia a obţinut 8.809 (0,08%) voturi în Camera Deputaţilor.