Anghel Remus Gabriel

  DATE PERSONALE

  Nume, Prenume: Remus Gabriel Anghel
  Data na
  şterii: 12 Septembrie 1970
  Locul naşterii:
  Bucureşti
  Adresă e-mail:
  remusgabriel@yahoo.com

   

   

  PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

  Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai
  Nivel diplomă: abilitare
  Specializare: Sociologie
  Perioada: 2014

  Instituţia: Academia Română, filiala Cluj
  Nivel diplomăbursă postdoctorală
  Specializare: Migraţia forţei de muncă, migraţie etnică, transnaţionalism
  Perioada studiului2010-2012

  Instituţia: Universitatea din Bielefeld, Facultatea de Sociologie, International Graduate School in Sociology, & membru al grupului de cercetare doctorală DFG 844, „Societatea Globală: Apariţia şi reprezentarea globalităţii” din cadrul Institutului pentru Studiul Societăţii Globale, Germania.
  Nivel diplomă: doctorat
  Specializare: Sociologie
  Perioada studiului: 2003-2009

  Instituţia: FIERI, Turin, reţeaua Marie Curie "Transnationality of Migrants"
  Nivel diplomăbursă Marie Curie
  Specializare: Migraţie, transnaţionalism
  Perioada studiului:  iunie-decembrie 2007

  Instituţia: Central European University, Southeast European Studies, Facultatea de Istorie, Hungary.
  Nivel diplomă: Masterat
  Specializare: Studii Sud Est Europene
  Perioada studiului: 1999-2000

  Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Masterat de Antropologie Culturală, România.
  Nivel diplomă:
  Masterat
  Specializare:
  Antropologie Culturală
  Perioada studiului:
  2003-2009

  Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, România.
  Nivel diplomă:
  licenţă
  Specializare:
  Sociologie
  Perioada studiului:
  1993-1997

   

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
  Localitate:
  Cluj-Napoca
  Ţară:
  România
  Statut:
  cercetător
  Perioada:
  prezent

  Instituţie: Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai
  Localitate: Cluj-Napoca
  Ţară: România
  Statut: director proiect "Recasting Migrants' Voices. Local perspectives on Migration, development and social change in Romania," CNCS PNII-ID- PNII-ID-PCE-2011-3-0602 
  Perioada: 2012-2016

  InstituţieAcademia Română
  LocalitateCluj-Napoca
  ŢarăRomânia
  Statut: coordonator echipă ISPMN, program postdoctoral
   “Social Sciences and Humanities in Globalization – developing and implementing post doctoral studies”, POSDRU 89/1.5/S/61104 
  Perioada: 2010-2012

  Instituţie: Wissenschafteszentrum Berlin für Sozialforschung 
  Localitate: Berlin
  Ţară: Germania
  Statut: membru reţea de cercetare "The Heuristic Potential of the National Models for the Understanding and International Comparison of Migration and Integration Policies"  
  Perioada: 2008-2010

  Instituţie: Colegiul Noua Europă
  Localitate:
  Bucureşti
  Ţară:
  România
  Statut:
  bursier „Constantin Odobleja”
  Perioada: 
  2008-2009

  Instituţie: International Graduate School in Sociology, Doctoral Research Group 844 "World Society: The Emergence and Representation of Globality", University of Bielefeld
  Localitate: Bielefeld
  Ţară: Germania
  Statut: cercetător proiect doctoral
  Perioada: 2004-2007

  Instituţie: Zentrum für Deutschland - und Europastudien, University of Bielefeld
  Localitate: Bielefeld
  Ţară: Germania
  Statut: colaborator
  Perioada: 2004

  Instituţie: SNSPA
  Localitate: Bucureşti
  Ţară: România
  Statut: cadru didactic asociat
  Perioada: 2002

   

  PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE (2008 şi 2009)

  28-29 Februarie 2009, Workshop al reţelei DFG “The heuristic potential of national models for the understanding and international comparison of migration and integration policies”, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin.

  25 Noiembrie 2008. Participant la conferinţa „In cerca di Casa”, ISPMN şi FIERI, Torino.

  9-11 Septembrie, 2008. “Migraţia iregulară şi schimbarea statusului la imigranţii români din Italia”, Consecinţele Migraţiei Contemporane în ţările de origine a migranţilor, Universitatea Bucureşti, Sinaia.

  17 Iulie 2008, “Irregular Migrations from Romania to Italy”, Come Closer, ISPMN Cluj.

  10-11 Iulie 2008, “Freedom of Movement, transnational practices and dynamics of change”, Migration(en) und Entwicklung(en) Transformation von Paradigmen, Organisationen und Geschlechtsordnungen, ZiF Bielefeld.

  6-7 Iunie 2008, moderator, „The Effects of International Labor Migration on Political Learning”, Facultatea de Ştiinţe Politice UBB, Cluj.

  15 Mai 2008, “Perspective ale incorporării sociale. Studiul de caz în Nürnberg”, Conferinţa anuală a cercetării sociologice, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bucureşti.

  12 Martie 2008, “Changing the Status. Freedom of Movement, Locality and Transnational Practices of Romanian Migrants in Milan”, Informal Meeting with EC Officer and First TOM Young Researchers of “Transnationality of Migrants”, Bruxelles.

  5-7 Martie 2008, “Lebenssituation und Wanderungsmuster in verschiedenen Ländern: Beispiel Rumänen”, at the IV. Jahrestagung Illegalität: Irreguläre Migration in europäischer Perspektive, Katholische Akademie Berlin.

  15 Februarie 2008, “Cambiare status. Libertà di movimento, località e transnazionalismo dei migranti romeni” Seminario Crocevia di Sguardi, Istituto Gramsci, FIERI, Torino;


  COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

  LIMBA MATERNĂ: româna


  Scris

  Vorbit

  Engleză

  Fluent

  Fluent

  Germană

  Intermediar

  Intermediar

  Franceză

  Intermediar

  Intermediar

  Italiană

  Începător

  Începător

  DOMENII DE INTERES

  • Migraţie, etnicitate şi naţionalism, transnaţionalism

  MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

  • IMISCOE - International Migration, Integration and Social Sohesion
  • SACR - Societatea de Antropologie Culturală din România

  Publicaţii