Home >> Editura ISPMN >> Buletine informative
  Buletine informative

Buletinele informative ISPMN doresc să se constituie sub forma unor materiale de informare a publicului larg cu privire la diversele activităţi, proiecte, cercetări, publicaţii ale Institutului nostru. Totodată însă, ele vor reprezenta şi un bun prilej de prezentare a unor evenimente, publicaţii, cercetări etc., care prin subiectele, obiectivele pe care le urmăresc/dezbat, cadrează topicii de studiu a echipei noastre de cercetători.