Home >> Editura ISPMN >> Buletine informative >> Cercetarea minorităţilor naţionale
  Noutăţi în cercetarea minorităţilor naţionale din România

  septembrie 2014

  iunie-august 2014

  mai 2014

  martie-aprilie 2014

  februarie 2014

  ianuarie 2014

  noiembrie 2013

  octombrie 2013

  septembrie 2013

  iulie - august 2013

  iunie 2013

  mai 2013

  aprilie 2013

  martie 2013

  februarie 2013

  ianuarie 2013

  decembrie 2012

  noiembrie 2012

  octombrie 2012

  septembrie 2012

  iulie - august 2012

  iunie 2012

  mai 2012

  aprilie 2012

  martie 2012

  februarie 2012

  ianuarie 2012

  decembrie 2011

  noiembrie 2011

  octombrie 2011

  septembrie 2011

  iulie - august 2011

  iunie 2011

  mai 2011

  aprilie 2011

  martie 2011

  februarie 2011

  ianuarie 2011

  decembrie 2010

  august - noiembrie 2010


   

  Durata/Perioada: proiect permanent

  Responsabil: Kiss Ágnes

  Scopul

  Scopul proiectului este colectarea şi difuzarea informaţiilor despre lucrările ştiinţifice recent apărute în domeniul cercetării minorităţilor naţionale din România, respectiv evenimentele de importanţă majoră din această arie. Proiectul contribuie la creşterea vizibilităţii lucrărilor ştiinţifice din domeniul vizat şi la intensificarea fluxului de informaţii între instituţiile interesate, respectiv autorii lucrărilor. În cadrul acestui proiect, între lucrările ştiinţifice promovate vor fi incluse publicaţiile apărute în România şi în străinătate, precum şi sursele prime create de diferite instituţii. Informaţiile referitoare la evenimente importante vor conţine ştiri şi anunţuri despre simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshop-uri şi expoziţii organizate în ţară şi în străinătate pe tema minorităţilor naţionale din România.

   Tematica vizată: lucrări ştiinţifice (articole, cărţi, rapoarte de cercetare, albume) şi proiecte de alt gen (baze de date, documentare, colecţii de documente etc.) despre minorităţile naţionale din România şi relaţiile interetnice din România, drepturile omului şi problema minorităţilor naţionale din România şi în general.

   Instituţiile vizate:

  • organizaţiile guvernamentale din România care se ocupă de problemele minorităţilor naţionale, relaţiile interetnice, respectiv drepturile omului,
  • organizaţiile neguvernamentale din România care se ocupă de problemele minorităţilor naţionale, relaţiile interetnice, respectiv drepturile omului,
  • organizaţiile minorităţilor naţionale din România
  • instituţiile de cerecetare şi think-tank-uri din România şi din străinătate,
  • redacţiile de reviste ştiinţifice din România şi din străinătate,
  • edituri de cărţi ştiinţifice din România şi din străinătate.

    Mijloacele utilizate pentru colectare şi difuzarea informaţiilor

  Informaţiile se colectează preponderent prin corespondenţă (via e-mail) între ISPMN şi instituţiile care produc sau contribuie la apariţia lucrărilor ştiinţifice relevante, ocazional prin discuţii personale cu administraţia acestor instituţii. Mijloacele prin care se difuzează informaţiile colectate constituie: buletinul informativ periodic (lunar) în format electronic şi site-ul ISPMN. Buletinele informative vor fi difuzate prin e-mail organizaţiilor interesate şi vor fi afişate lunar pe site în formă compactă. Evenimentele vor fi afişate şi înainte de a avea loc, deci şi separat de celelalte informaţii incluse în buletinul informativ, pe pagina principală a site-ului ISPMN.

   Redactarea buletinului informativ

  • Informaţiile privind noutăţile în cercetrea minorităţilor naţionale din România se redactează în forma unui buletin informativ periodic.
  • Pentru buletinul informativ se colectează datele  bibliografice ale lucrărilor recent apărute şi abstractele. Stilul se decide la faza de redactare. Important este ca ISPMN să primească informaţiile bibliografice de  bază şi un abstract de maxim 200  cuvinte care va fi inclus în buletinul informativ la studiile, rapoartele şi cărţile ştiinţifice pe care instituţiile le produc, repectiv descrierea proiectelor de alt gen (baze de date, documentare etc.). Vor fi incluse şi lucrările şi fără abstract, dar considerăm că este  mult mai bine dacă publicul, în special cercetătorii, primesc informaţii şi  despre conţinutul lucrărilor.
  • Dacă s-a organizat/se va organiza un simpozion, conferinţă, workshop etc. informaţiile conţin:  titlul, data, locul, invitaţii principali şi o scurtă descriere a tematicii, informaşţii despre organizatori etc.
  • „Publicaţiile recent apărute" pentru primul număr al buletinului  informativ înseamnă publicaţiile din august 2010 până noiembrie 2010. În  numerele următoare vor fi incluse lucrările publicate, evenimentele după apariţia  ultimului buletin informativ.
  • Buletin  informativ va fi publicat lunar. Ar fi foarte bine dacă ISPMN ar primi toate  informaţiile (lunar) întrun singur singur document de la fiecare partener de colaborare. Despre materialele noi  apărute se va coresponda la sfârşitul lunii, cam pe la 25, astfel ISPMN va avea timp pentru editarea buletinul informativ până la începutul lunii următoare. Desigur, evenimentele  de după 25 şi publicaţiile care urmeză să apare după 25 în luna respectivă pot  fi (şi e de dorit să fie) incluse în documentul pe care ISPMN primeşte.
  • Corespondenţa legată de transferul de informaţii se face între persoana de contact ISPMN şi persoana de contact desemnată de către instituţia parteneră.

   Difuzarea buletinelor informative

  Buletinele informative vor fi difuzate de către ISPMN la cca 1500 de instituţii din România cuprinzând: organizaţiile minorităţilor din România (cele care apar în cadastrul online: http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii/), organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din România care se ocupă de problemele minorităţilor naţionale, relaţiile interetnice şi drepturile omului.