Home >> Editura ISPMN >> Referenţi ştiinţifici
  Referenţi ştiinţifici

  Editura ISPMN a fost preocupată încă de la începutul activităţii sale de asigurarea calităţii ştiinţifice a manuscriselor care sunt tipărite sub egida sa. Colectivul editorial a avut în vedere formarea unei comisii de referenţi de specialitate care să ofere sprijinul în evaluarea manuscriselor propuse spre publicare. În proiectele editoriale de până acum, Editura ISPMN i-a avut ca referenţi pe următorii specialişti:

   

  Dennis Deletant - dr., profesor universitar, School of Slavonic and East European Studies, University of London

  Carol Iancu - dr., profesor universitar, Universitatea Paul-Valéry, Montpellier 3 (Franța)

  Pozsony Ferenc - dr., profesor universitar, academician, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca

  Ioan Aurel-Pop - dr., profesor universitar, academician, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca

  Péntek János - dr., preşedintele Comisiei Academice de la Cluj-Napoca al Academiei de Ştiinţe a Ungariei, profesor universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică generală)

  Vasile Puşcaş - dr., prof. univ. Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale

  Keszeg Vilmos - dr., profesor universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca

  Varga E. Árpád - dr., cercetător principal, demograf

  Lucian Nastasă - dr., cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Istorie „George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române

  Kuczi Tibor - dr., profesor universitar, Universitatea Corvinus din Budapesta

  Marius Lazăr - dr., conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca

  Gabriel Troc - dr., conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca

  Salat Levente - dr., conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Ştiinţe Politice, Cluj-Napoca

  Pete István - dr., conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

  Nagy Ágnes - dr., conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, membru Consiliului Directoral al BNR

  Lőrincz D. József - dr., lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Catedra de Ştiinţe Politice, Cluj-Napoca

  Könczei Csilla - dr., lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca

  Corina Iosif - dr., cercetător III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române"

  Melegh Attila - dr., cercetător, Oficiului Central de Statistică din Ungaria

  Elena Rodica Colta - dr., muzeograf principal, Complexul Muzeal Arad

  Puiu Lăţea - drd. sociologie, Universitatea Michigan

  Dégi Zsuzsanna - drd., asistent universitar, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste Miercurea-Ciuc, Catedra de Ştiinţe Umane