Home >> >> Coeziune socială şi climat interetnic în România, octombrie – noiembrie 2008
  Coeziune socială şi climat interetnic în România, octombrie – noiembrie 2008

Responsabil: Kiss Tamás

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a realizat o anchetă sociologică reprezentativă pe tema climatului interetnic din România. Metodologia cercetării a fost pregătită prin consultarea cercetărilor cantitative anterioare realizate în ultimii ani referitoare la relaţiile interetnice din România care sunt disponibile sau parţial disponibile. Ţinând cont de existenţa antecedentelor multiple ale cercetării proiectate şi de necesitatea comparabilităţii, am elaborat chestionarul după consultarea cercetărilor existente.

Obiectivele principale ale sondajului sunt:

  • evaluarea climatului interetnic general din România,
  • dinamica relaţiilor interetnice
  • caracterizarea auto-percepţiilor şi a percepţiilor celor mai numeroase comunităţi etnice
  • evaluarea gradului de cunoaştere a fenomenului de intoleranţă şi discriminare
  • cunoaşterea şi impactul politicilor publice şi legislaţiei privind minorităţile etnice din România

Sondajul a fost atribuit, conform procedurii de achiziţie publică, Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Cluj-Napoca, instituţie care a realizat sondajul conform cerinţelor metodologice stabilite prin contract.

Sondajul s-a realizat în perioada 24 octombrie - 7 noiembrie 2008, pe un eşantion de 1200 persoane, reprezentativ la nivel naţional şi un subeşantion de 600 persoane, reprezentativ pe populaţia de etnie maghiară din România, vârsta subiecţilor fiind de peste 18 ani. Datele din teren s-au cules cu operatori de teren, prin interviuri faţă în faţă.

Rezultatele cercetării au cuprins metodologia cercetării, raportul de cercetare cuprinzând reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebările din chestionar, comentariile pentru fiecare capitol al chestionarului, profile rezultate din corelaţia cu datele factuale - interpretare cantitativă şi calitativă a rezultatelor, baza de date.

Pentru a accesa baza de date daţi click aici (en)